Coneixes el bartering?

Alguna vegada has sentit parlar del terme Bartering? Saps a què fa referència? Realment no és una paraula que s’utilitzi molt, a més, que si la busques a Internet, et pot donar moltes opcions.

Però relacionada amb l’empresa, aquesta sí que pot ser més present, sobretot com a estratègia empresarial.

El bartering és un instrument de productes entre empreses sense necessitat de mediar diners. Així poden intercanviar entre elles, de forma multilateral tot allò que precisin, fent que les empreses siguin més sostenibles.

És en realitat, una acció més coneguda com a bescanvi.

TIPUS DE BARTERING:

Bartering simple (o directe): dues empreses decideixen intercanviar béns o serveis de manera que totes dues resulten beneficiades d’aquest bescanvi.

Per exemple, una empresa que té un local buit i cerca llogar-lo i una empresa d’Internet que està buscant local per posar una oficina per vendre el seu a Internet.

La primera empresa podria cedir aquest local a canvi de què la segona empresa posi Internet a l’oficina, mentre que la segona podria allotjar al local la seva oficina i només hauria de donar connectivitat a aquesta.

Bartering complex (o indirecte): són plataformes on les empreses realitzen una sèrie de serveis, o envien productes, a altres, i per això reben crèdits que poden utilitzar per bescanviar productes o serveis d’altres subscriptors de la plataforma.

AVANTATGES I DESAVANTATGES

Entre els avantatges, els més importants són, aconseguir allò que les persones necessiten. És a dir, es té una “manca”  que pot ser satisfeta per una altra persona (o empresa). I aquesta, al seu torn, té una carència que un pot satisfer. Així, amb un acord tots dos en surten beneficiats.

Un altre dels beneficis és la possibilitat que l’estoc es mogui. En compartir-lo amb una altra empresa aquest no es queda parat, ni tampoc es deteriora o es fa malbé. I a més, afegim el fet que el capital econòmic no es toca, però sí que aconseguim assolir les necessitats de l’empresa.

Però té, dos inconvenients, el primer té relació amb el temps i l’esforç que hauràs de fer per trobar una empresa que pugui estar interessada i amb la qual connectis i puguis fer un acord. Això no és gens fàcil i us portarà moltes gestions, negatives i acords fallits.

El segon inconvenient té a veure amb la valoració dels béns o els serveis. De vegades el valor de cadascú li dona a la seva no s’ajusta a la realitat, i això implica més negociacions.

ALGUNS EXEMPLES:

  • Barter Network Inc: és una empresa dirigida de manera explícita a negocis que intenten moure productes sense vendre o amb excés d’existències, sense reduir els guanys. Ho fa donant als seus membres accés a una plataforma on poden intercanviar els seus productes pels oferts per altra empresa.
  • TROCOBANK: consisteix en un sistema alternatiu al finançament bancari basat en la solidaritat i la col·laboració entre emprenedors.
  • BizExchange: és altra Web de truc específic per transaccions de béns d’empresa a empresa. El lloc funciona permetent que la teva empresa compri i vengui a canvi d’una moneda digital que es diu “BizX Dollars”.
  • CraigsList: moltes persones coneixen Craiglist.org, però és possible que no sàpiguen que la plataforma s’utilitza per intercanviar béns i serveis. Quan busquis alguna cosa que necessitis, selecciona “truc” en el menú a la banda esquerra de la pantalla. Això limitarà la recerca a persones que estiguin disposades a comerciar a canvi de béns i serveis.