La gestió del temps per a emprenedors. Estratègies bàsiques

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és 0902-hub-signatura-autonom-3-300x225.jpg

La gestió eficaç del temps és essencial per a qualsevol emprenedor. En qualsevol àmbit, el temps  és un recurs limitat i valuós que hem d’aprofitar al màxim. A causa de la motivació inicial de l’emprenedoria, podem caure en una mala gestió d’aquest recurs pensant que dedicar quasi les 24 hores del dia al nostre projecte no tindrà conseqüències en el nostre nivell d’energia. Què passa quan l’energia motivacional va baixant i hem de fer ús de la força de voluntat? Com poden els emprenedors ser eficients i productius? Ens pot ajudar la gestió del temps en això? Sens dubte.

Quines són les estratègies bàsiques? 

  1. Establir objectius clars: Un bàsic per augmentar la concentració i la motivació és marcar-nos uns objectius clars i específics. Aquestes metes les podem definir tant en forma d’objectius anuals com de tasques prioritàries de la jornada. Per tant, com a emprenedors cal definir metes concretes i dividir-les en tasques més petites per fer-les durant la jornada. 
  2. Prioritzar les tasques: Hi ha diverses maneres de prioritzar tasques, una d’elles és mitjançant tècniques com la matriu d’Eisenhower, on classifiquem les tasques en quatre categories: importants i urgents, importants però no urgents, urgents però no importants, i ni importants ni urgents. Aquesta classificació ens ajuda a centrar-nos en aquelles tasques que tenen major impacte. 
  3. La tècnica Pomodoro: Aquesta tècnica és molt útil quan la tasca que tenim davant se’ns fa massa gran o ens avorreix. Consisteix a treballar durant 25 minuts intensos seguits en una activitat i prendre una pausa de 5 minuts, per després tornar a fer el mateix cicle: 25 minuts d’activitat i 5 minuts de pausa. Aquesta estructura ajuda a entrenar la força de voluntat, mantenir la concentració i a prevenir la fatiga mental. 
  4. Delegar i automatitzar: No cal que ho fem tots sols. És important aprendre a delegar tasques quan es pugui i utilitzar la tecnologia per a automatitzar processos repetitius. D’aquesta manera alliberes temps per aquelles tasques més rellevants. 
  5. Gestionar les distraccions: les distraccions tenen un efecte devastador en la nostra productivitat. Com a consells bàsics tenim: desconnectar les notificacions, establir una franja horària per atendre correus electrònics i utilitzar aplicacions de bloqueig de llocs web.
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Speed-dating-2-300x224.jpg

Més enllà d’aquests tips bàsics, un dels punts forts de tot emprenedor és l’autoconeixement: conèixer en quin moment del dia et sents amb més energia, pot ajudar-te els a programar les tasques més difícils o importants durant aquests moments i deixar les tasques més mecàniques per altres. Autoconeixement també necessari per detectar aquells moments en els quals has de fer una parada tècnica per gestionar l’estrès i fer ús d’aquelles pràctiques que t’ajudin a recuperar la calma i la claredat mental. Aquestes eines poden ser la meditació, la respiració profunda o l’exercici físic.

A més d’aquestes estratègies, hem de ser conscients que les tasques que necessitem fer per aconseguir els objectius que ens hem marcat les fa, en el cas de l’emprenedor individual, un mateix. I, per tant, hem d’aprendre a gestionar bé aquest recurs finit que és el temps i gestionar-ho en funció dels diferents rols que tenim dins del paper d’emprenedor. Això i la tècnica del Time-Blocking és el que veurem a la propera formació que farem al Mollet Hub.

En resum, la gestió del temps per als emprenedors és una habilitat clau per la productivitat que es pot millorar. Establir objectius clars, prioritzar les tasques, utilitzar tècniques com la tècnica Pomodoro i gestionar les distraccions són algunes de les maneres en què els emprenedors poden aprofitar al màxim el seu temps i augmentar la seva productivitat. Obtindrem a més un dels grans beneficis de gestionar el nostre temps de manera òptima: equilibrar la vida personal i professional.

Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Captura-1.jpg